Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 10/11/2021 9:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21115554-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80978386 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80978386 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2021-80978386 23 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80978386 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80978386 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80978386 3.4 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80978386 0.40 mg/l
Iltindhold 835-2021-80978386 11.1 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80978386 0.010 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80978386 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80978386 590 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80978386 0.004 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80978386 44 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80978386 4.5 mg/l
Nitrit 835-2021-80978386 0.0033 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80978386 1.8 mg/l
pH 835-2021-80978386 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-80978386 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80978386 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-80978386 Udført
Sulfat (SO4) 835-2021-80978386 4.4 mg/l
Temperatur 835-2021-80978386 12.7 °C
Turbiditet 835-2021-80978386 0.27 FNU
1  Side 1 af 1 (23 linier)