Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 10/26/2021 7:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21122401-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80933513 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80933513 2 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80933513 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80933513 < 1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-80933513 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80933513 45 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80933513 430 µS/cm
pH 835-2021-80933513 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80933513 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80933513 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80933513 Udført
Temperatur 835-2021-80933513 14.1 °C
Turbiditet 835-2021-80933513 0.09 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)