Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 10/26/2021 7:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21122422-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80933512 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80933512 2.2 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80933512 0.12 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80933512 0.089 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80933512 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80933512 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80933512 4 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80933512 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-80933512 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80933512 10 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80933512 5.6 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80933512 0.12 µg/l
Nitrit 835-2021-80933512 0.0020 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-80933512 Udført
Zink (Zn) 835-2021-80933512 25 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)