Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Faldsled Vandværk   Prøve udtaget: 11/5/2021 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21128336-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81026779 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-81026779 6.1 µg/l
Arsen (As) 835-2021-81026779 0.94 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-81026779 0.20 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-81026779 0.0033 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-81026779 0.037 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81026779 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81026779 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-81026779 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-81026779 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81026779 2 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-81026779 8.8 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-81026779 0.33 µg/l
Nitrit 835-2021-81026779 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-81026779 Udført
Zink (Zn) 835-2021-81026779 25 µg/l
1  Side 1 af 1 (16 linier)