Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kirke Hyllinge Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 11/5/2021 8:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21128425-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80445962 Ja
Ammonium (NH4) 835-2017-80445962 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2017-80445962 0.76 µg/l
Calcium (Ca) 835-2017-80445962 78 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80445962 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80445962 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2017-80445962 14 °dH
Iltindhold 835-2017-80445962 8.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2017-80445962 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2017-80445962 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80445962 11 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2017-80445962 490 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2017-80445962 13 mg/l
Mangan (Mn) 835-2017-80445962 < 0,002 mg/l
Methan 835-2017-80445962 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2017-80445962 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2017-80445962 2.5 mg/l
Nitrit 835-2017-80445962 0.0013 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2017-80445962 1.8 mg/l
pH 835-2017-80445962 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2017-80445962 Udført
Temperatur 835-2017-80445962 9.9 °C
1  Side 1 af 1 (22 linier)