Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kirke Hyllinge Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 11/4/2021 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21127763-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Acrylamid 835-2017-80445969 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80445969 Ja
Aluminium (Al) 835-2017-80445969 2.6 µg/l
Arsen (As) 835-2017-80445969 0.13 µg/l
Bly (Pb) 835-2017-80445969 0.87 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2017-80445969 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2017-80445969 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80445969 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2017-80445969 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2017-80445969 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2017-80445969 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2017-80445969 11 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2017-80445969 23 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2017-80445969 0.25 µg/l
Nitrit 835-2017-80445969 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2017-80445969 Udført
Vinylchlorid 835-2017-80445969 < 0,02 µg/l
Zink (Zn) 835-2017-80445969 32 µg/l
1  Side 1 af 1 (18 linier)