Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kirke Hyllinge Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 11/4/2021 8:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21127764-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Acrylamid 835-2017-80445967 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80445967 Ja
Aluminium (Al) 835-2017-80445967 1.8 µg/l
Arsen (As) 835-2017-80445967 0.57 µg/l
Bly (Pb) 835-2017-80445967 0.39 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2017-80445967 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2017-80445967 < 0.03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80445967 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2017-80445967 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2017-80445967 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2017-80445967 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2017-80445967 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2017-80445967 110 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2017-80445967 0.097 µg/l
Nitrit 835-2017-80445967 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2017-80445967 Udført
Vinylchlorid 835-2017-80445967 < 0,02 µg/l
Zink (Zn) 835-2017-80445967 15 µg/l
1  Side 1 af 1 (18 linier)