Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 11/18/2021 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21134859-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80978370 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80978370 0.025 mg/l
Arsen (As) 835-2021-80978370 1.0 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80978370 96 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80978370 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80978370 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2021-80978370 16 °dH
Iltindhold 835-2021-80978370 10.2 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80978370 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80978370 0.060 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80978370 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80978370 520 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80978370 13 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80978370 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80978370 0.42 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80978370 1.3 mg/l
Nitrit 835-2021-80978370 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80978370 1.2 mg/l
pH 835-2021-80978370 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-80978370 Udført
Temperatur 835-2021-80978370 9.7 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)