Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/25/2021 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21138725-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80932932 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80932932 3.6 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80932932 0.25 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80932932 0.26 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80932932 0.0039 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80932932 0.056 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80932932 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80932932 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-80932932 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80932932 10 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80932932 14 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80932932 0.45 µg/l
Nitrit 835-2021-80932932 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-80932932 Udført
Zink (Zn) 835-2021-80932932 57 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)