Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Assentoft Vandværk   Prøve udtaget: 12/15/2021 9:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CG-21148504-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80933619 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80933619 3.3 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80933619 0.19 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80933619 0.14 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80933619 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80933619 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80933619 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80933619 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-80933619 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80933619 3 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80933619 3.6 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80933619 0.059 µg/l
Nitrit 835-2021-80933619 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-80933619 Udført
Zink (Zn) 835-2021-80933619 5.2 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)