Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 12/30/2021 11:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-21154633-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81045483 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81045483 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81045483 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81045483 4.9 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-81045483 0.026 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81045483 34 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81045483 960 µS/cm
pH 835-2021-81045483 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2021-81045483 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81045483 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-81045483 Udført
Temperatur 835-2021-81045483 5.0 °C
Turbiditet 835-2021-81045483 0.20 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)