Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 12/30/2021 11:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-21154628-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81045484 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81045484 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81045484 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81045484 4.9 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-81045484 0.037 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81045484 62 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81045484 960 µS/cm
pH 835-2021-81045484 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2021-81045484 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81045484 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-81045484 Udført
Temperatur 835-2021-81045484 5.0 °C
Turbiditet 835-2021-81045484 0.35 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)