Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 3/4/2022 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22024736-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80937865 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80937865 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80937865 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80937865 < 1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-80937865 0.025 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80937865 48 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80937865 430 µS/cm
pH 835-2021-80937865 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2021-80937865 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80937865 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80937865 Udført
Temperatur 835-2021-80937865 12.1 °C
Turbiditet 835-2021-80937865 0.14 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)