Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 3/21/2022 10:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22031400-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2021-81045832 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2021-81045832 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2021-81045832 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2021-81045832 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2021-81045832 < 0,02 µg/l
1,2,4-triazol 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2021-81045832 < 0,02 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2021-81045832 <0,001 µg/l
Acrylamid 835-2021-81045832 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81045832 Ja
Alachlor ESA 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
Aldrin 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
Aluminium (Al) 835-2021-81045832 1.7 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2021-81045832 0.0065 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
Antimon (Sb) 835-2021-81045832 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2021-81045832 1.1 µg/l
Atrazin 835-2021-81045832 < 0,01 µg/l
1 2 3 4 5 6  Side 1 af 6 (134 linier)