Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 5/12/2022 9:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22052957-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81086129 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81086129 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81086129 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81086129 4.2 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81086129 0.058 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81086129 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81086129 910 µS/cm
pH 835-2022-81086129 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2022-81086129 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81086129 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81086129 Udført
Temperatur 835-2022-81086129 14.6 °C
Turbiditet 835-2022-81086129 0.44 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)