Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 5/12/2022 9:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22052958-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81086130 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81086130 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81086130 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81086130 4.2 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81086130 0.051 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81086130 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81086130 910 µS/cm
pH 835-2022-81086130 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2022-81086130 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81086130 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2022-81086130 Udført
Temperatur 835-2022-81086130 12.8 °C
Turbiditet 835-2022-81086130 0.33 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)