Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kirke Hyllinge Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 5/11/2022 12:40:00 PM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22052531-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80825151 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80825151 0.022 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80825151 0.038 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80825151 93 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80825151 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80825151 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2020-80825151 16 °dH
Iltindhold 835-2020-80825151 9.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80825151 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80825151 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80825151 35 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80825151 670 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80825151 11 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80825151 < 0,002 mg/l
Methan 835-2020-80825151 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80825151 0.46 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80825151 0.92 mg/l
Nitrit 835-2020-80825151 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80825151 1.4 mg/l
pH 835-2020-80825151 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80825151 Udført
Temperatur 835-2020-80825151 10.1 °C
1  Side 1 af 1 (22 linier)