Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kirke Hyllinge Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 5/11/2022 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22052397-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80825154 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80825154 1.0 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2020-80825154 0.052 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80825154 0.44 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80825154 73 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80825154 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80825154 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2020-80825154 19 °dH
Iltindhold 835-2020-80825154 4.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80825154 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80825154 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80825154 10 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80825154 780 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80825154 37 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80825154 < 0,002 mg/l
Methan 835-2020-80825154 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80825154 0.78 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80825154 4.1 mg/l
Nitrit 835-2020-80825154 0.0023 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80825154 5.3 mg/l
pH 835-2020-80825154 7.3 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80825154 Udført
Temperatur 835-2020-80825154 10.0 °C
1  Side 1 af 1 (23 linier)