Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kalvehave Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 7/6/2022 11:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22077807-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2021-81045757 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81045757 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-81045757 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2021-81045757 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-81045757 98 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81045757 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81045757 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81045757 4.5 mg Pt/l
Hårdhed, total 835-2021-81045757 18 °dH
Hydrogencarbonat 835-2021-81045757 414 mg/l
Iltindhold 835-2021-81045757 8.9 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-81045757 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-81045757 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81045757 8 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2021-81045757 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81045757 610 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-81045757 19 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-81045757 < 0,002 mg/l
Methan 835-2021-81045757 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-81045757 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-81045757 4.2 mg/l
Nitrit 835-2021-81045757 0.0036 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-81045757 2.0 mg/l
pH 835-2021-81045757 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-81045757 Udført
1 2  Side 1 af 2 (29 linier)