Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Virring Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 7/14/2022 11:53:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22081322-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2019-80725141 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80725141 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80725141 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80725141 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80725141 84 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80725141 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80725141 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80725141 13 °dH
Hydrogencarbonat 835-2019-80725141 181 mg/l
Iltindhold 835-2019-80725141 8.9 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80725141 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80725141 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80725141 18 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80725141 450 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80725141 6.4 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80725141 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80725141 0.10 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80725141 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2019-80725141 0.0013 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80725141 0.55 mg/l
pH 835-2019-80725141 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80725141 Udført
Temperatur 835-2019-80725141 9.5 °C
1  Side 1 af 1 (23 linier)