Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kalvehave Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 8/30/2022 9:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22097594-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81022347 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-81022347 < 0,005 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81022347 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81022347 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2021-81022347 8.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81022347 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81022347 41 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2021-81022347 12 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81022347 620 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-81022347 < 0,002 mg/l
Nitrit 835-2021-81022347 0.0063 mg/l
pH 835-2021-81022347 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-81022347 Udført
Temperatur 835-2021-81022347 10.7 °C
Turbiditet 835-2021-81022347 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)