Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 9/5/2022 10:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22099441-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81176879 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81176879 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81176879 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81176879 4.7 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81176879 0.026 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81176879 4 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81176879 960 µS/cm
pH 835-2022-81176879 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2022-81176879 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81176879 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2022-81176879 Udført
Temperatur 835-2022-81176879 19.0 °C
Turbiditet 835-2022-81176879 0.30 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)