Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Havnsø Vandværk   Prøve udtaget: 9/5/2022 10:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22099428-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81176880 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81176880 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81176880 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81176880 4.6 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81176880 0.043 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81176880 130 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81176880 960 µS/cm
pH 835-2022-81176880 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2022-81176880 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81176880 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81176880 Udført
Temperatur 835-2022-81176880 25.1 °C
Turbiditet 835-2022-81176880 0.49 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)