Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 9/12/2022 12:10:00 PM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22101968-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81142749 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81142749 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81142749 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81142749 4.6 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81142749 0.38 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81142749 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81142749 540 µS/cm
pH 835-2022-81142749 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2022-81142749 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81142749 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81142749 Udført
Temperatur 835-2022-81142749 17.4 °C
Turbiditet 835-2022-81142749 0.47 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)