Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Assentoft Vandværk   Prøve udtaget: 9/28/2022 1:20:00 PM
Analyse Rapport: PR-22-CG-22107562-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80892244 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80892244 0.017 mg/l
Chlorid 835-2020-80892244 22 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80892244 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80892244 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80892244 2.1 mg Pt/l
Fluorid 835-2020-80892244 0.33 mg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80892244 400 µS/cm
Nitrat (NO3) 835-2020-80892244 0.76 mg/l
Nitrit 835-2020-80892244 0.0013 mg/l
pH 835-2020-80892244 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80892244 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80892244 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80892244 Udført
Sulfat (SO4) 835-2020-80892244 32 mg/l
Temperatur 835-2020-80892244 17.0 °C
Turbiditet 835-2020-80892244 0.11 FNU
1  Side 1 af 1 (17 linier)