Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Drastrup Mark Vandværk   Prøve udtaget: 9/28/2022 12:29:00 PM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22107640-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80937637 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80937637 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80937637 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-80937637 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80937637 15 CFU/ml
Nitrit 835-2021-80937637 0.0013 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-80937637 Udført
1  Side 1 af 1 (7 linier)