Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hæstrup Vandværk A.m.b.A   Prøve udtaget: 10/6/2022 8:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22110332-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2022-81156738 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81156738 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81156738 0.031 mg/l
Arsen (As) 835-2022-81156738 1.8 µg/l
Calcium (Ca) 835-2022-81156738 58 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81156738 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81156738 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2022-81156738 11 °dH
Hydrogencarbonat 835-2022-81156738 215 mg/l
Iltindhold 835-2022-81156738 8.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81156738 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81156738 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81156738 6 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81156738 470 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2022-81156738 13 mg/l
Mangan (Mn) 835-2022-81156738 < 0,002 mg/l
Methan 835-2022-81156738 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2022-81156738 0.12 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81156738 5.2 mg/l
Nitrit 835-2022-81156738 0.0033 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81156738 1.5 mg/l
pH 835-2022-81156738 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2022-81156738 Udført
Sulfid-S 835-2022-81156738 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2022-81156738 9.3 °C
1  Side 1 af 1 (25 linier)