Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kalvehave Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 10/13/2022 9:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22112839-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81179714 Ja
Aluminium (Al) 835-2022-81179714 1.7 µg/l
Arsen (As) 835-2022-81179714 0.092 µg/l
Bly (Pb) 835-2022-81179714 3.3 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2022-81179714 0.0039 µg/l
Chrom (Cr) 835-2022-81179714 < 0,03 µg/l
Farvetal, Pt 835-2022-81179714 4.1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81179714 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81179714 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2022-81179714 89 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2022-81179714 0.21 µg/l
Prøvetagning efter flush 835-2022-81179714 Udført
Temperatur 835-2022-81179714 15.9 °C
Turbiditet 835-2022-81179714 0.06 FNU
Zink (Zn) 835-2022-81179714 80 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)