Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Oure Vandværk   Prøve udtaget: 10/18/2022 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22114232-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81189808 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81189808 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81189808 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81189808 7.6 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81189808 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81189808 4 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81189808 510 µS/cm
pH 835-2022-81189808 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2022-81189808 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81189808 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81189808 Udført
Temperatur 835-2022-81189808 13.5 °C
Turbiditet 835-2022-81189808 0.24 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)