Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 9/26/2023 8:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23084435-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81307211 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81307211 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81307211 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81307211 3.0 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81307211 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81307211 0.091 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81307211 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81307211 510 µS/cm
pH 835-2023-81307211 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2023-81307211 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81307211 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81307211 Udført
Temperatur 835-2023-81307211 16.0 °C
Turbiditet 835-2023-81307211 0.12 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)