Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Faldsled Vandværk   Prøve udtaget: 10/16/2023 10:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23090983-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81314947 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81314947 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81314947 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81314947 3.5 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81314947 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81314947 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81314947 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81314947 630 µS/cm
pH 835-2023-81314947 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2023-81314947 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81314947 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81314947 Udført
Temperatur 835-2023-81314947 14.9 °C
Turbiditet 835-2023-81314947 0.05 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)