Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 2/7/2024 9:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-24-CG-24009959-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81315219 Ja
Ammonium (NH4) 835-2023-81315219 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2023-81315219 1.1 µg/l
Calcium (Ca) 835-2023-81315219 95 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81315219 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81315219 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2023-81315219 16 °dH
Iltindhold 835-2023-81315219 9.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81315219 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81315219 0.21 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81315219 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81315219 550 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2023-81315219 13 mg/l
Mangan (Mn) 835-2023-81315219 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2023-81315219 0.36 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2023-81315219 1.5 mg/l
Nitrit 835-2023-81315219 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2023-81315219 1.4 mg/l
pH 835-2023-81315219 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2023-81315219 Udført
Temperatur 835-2023-81315219 9.5 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)