Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Virring Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 2/20/2024 1:00:00 PM
Analyse Rapport: AR-24-CG-24013828-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81333944 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81333944 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81333944 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81333944 < 1 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81333944 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81333944 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81333944 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81333944 460 µS/cm
pH 835-2023-81333944 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2023-81333944 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81333944 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81333944 Udført
Temperatur 835-2023-81333944 5.9 °C
Turbiditet 835-2023-81333944 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)