Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Faldsled Vandværk   Prøve udtaget: 5/1/2024 11:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-24-CG-24034066-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2024-81356825 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2024-81356825 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2024-81356825 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2024-81356825 2.9 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2024-81356825 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2024-81356825 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2024-81356825 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2024-81356825 630 µS/cm
pH 835-2024-81356825 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2024-81356825 Ingen
Prøvens smag 835-2024-81356825 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2024-81356825 Udført
Temperatur 835-2024-81356825 13.4 °C
Turbiditet 835-2024-81356825 0.07 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)