Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Virring Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 5/7/2024 7:37:00 AM
Analyse Rapport: AR-24-CG-24035833-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81333958 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81333958 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81333958 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81333958 < 1 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81333958 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81333958 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81333958 4 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81333958 440 µS/cm
pH 835-2023-81333958 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2023-81333958 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81333958 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81333958 Udført
Temperatur 835-2023-81333958 12.1 °C
Turbiditet 835-2023-81333958 0.06 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)