Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 6/19/2024 8:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-24-CG-24049520-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2024-81356954 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2024-81356954 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2024-81356954 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2024-81356954 2.2 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2024-81356954 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2024-81356954 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2024-81356954 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2024-81356954 510 µS/cm
pH 835-2024-81356954 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2024-81356954 Ingen
Prøvens smag 835-2024-81356954 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2024-81356954 Udført
Temperatur 835-2024-81356954 15.1 °C
Turbiditet 835-2024-81356954 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)