Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 1/14/2014 8:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-14-CA-00147674-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Arsen (As) 835-2014-14767401 < 0,03 µg/l
Bor (B) 835-2014-14767401 260 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2014-14767401 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2014-14767401 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2014-14767401 > 11 mg/l
Jern (Fe) 835-2014-14767401 0.013 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2014-14767401 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2014-14767401 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2014-14767401 82 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2014-14767401 0.47 µg/l
pH 835-2014-14767401 7.9 pH
Prøvens farve 835-2014-14767401 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2014-14767401 Klar
Prøvens lugt 835-2014-14767401 Ingen
Prøvens smag 835-2014-14767401 Normal
Temperatur 835-2014-14767401 7.2 °C
1  Side 1 af 1 (16 linier)