Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 9/10/2014 9:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-14-CA-00226154-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2014-22615401 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2014-22615401 Ja
Ammonium (NH4) 835-2014-22615401 < 0,006 mg/l
Calcium (Ca) 835-2014-22615401 96 mg/l
Chlorid 835-2014-22615401 51 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2014-22615401 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2014-22615401 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2014-22615401 1.8 mg Pt/l
Fluorid 835-2014-22615401 0.81 mg/l
Hårdhed, total 835-2014-22615401 18 °dH
Hydrogencarbonat 835-2014-22615401 355 mg/l
Iltindhold 835-2014-22615401 9.9 mg/l
Inddampningsrest 835-2014-22615401 500 mg/l
Jern (Fe) 835-2014-22615401 0.013 mg/l
Kalium (K) 835-2014-22615401 5.2 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2014-22615401 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2014-22615401 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2014-22615401 82 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2014-22615401 18 mg/l
Mangan (Mn) 835-2014-22615401 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2014-22615401 37 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2014-22615401 0.91 mg/l
Nitrit 835-2014-22615401 < 0,005 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2014-22615401 1.2 mg/l
pH 835-2014-22615401 7.8 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)