Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kvorning Vandværk   Prøve udtaget: 10/29/2014 12:00:00 PM
Analyse Rapport: AR-14-CA-00244127-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2014-80198385 Ja
Arsen (As) 835-2014-80198385 0.72 µg/l
Bor (B) 835-2014-80198385 8.5 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2014-80198385 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2014-80198385 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2014-80198385 8.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2014-80198385 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2014-80198385 2 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2014-80198385 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2014-80198385 36 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2014-80198385 < 0,03 µg/l
pH 835-2014-80198385 7.7 pH
Prøvens farve 835-2014-80198385 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2014-80198385 Klar
Prøvens lugt 835-2014-80198385 Ingen
Prøvens smag 835-2014-80198385 Normal
Temperatur 835-2014-80198385 12.8 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)