Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 1/29/2015 7:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-15-CA-00271568-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2014-80205913 Ja
Ammonium (NH4) 835-2014-80205913 < 0,006 mg/l
Chlorid 835-2014-80205913 78 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2014-80205913 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2014-80205913 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2014-80205913 0.83 mg/l
Jern (Fe) 835-2014-80205913 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2014-80205913 56 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2014-80205913 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2014-80205913 84 mS/m
Mangan (Mn) 835-2014-80205913 < 0,005 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2014-80205913 19 mg/l
Nitrit 835-2014-80205913 < 0,005 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2014-80205913 0.94 mg/l
pH 835-2014-80205913 7.5 pH
Prøvens farve 835-2014-80205913 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2014-80205913 Klar
Prøvens lugt 835-2014-80205913 Ingen
Prøvens smag 835-2014-80205913 Normal
Sulfat (SO4) 835-2014-80205913 31 mg/l
Temperatur 835-2014-80205913 9.5 °C
Total Phosphor 835-2014-80205913 0.027 mg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)