Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kvorning Vandværk   Prøve udtaget: 7/24/2015 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-15-CA-00328143-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80234238 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80234238 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80234238 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80234238 6.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80234238 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80234238 5 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80234238 37 mS/m
pH 835-2015-80234238 7.6 pH
Prøvens farve 835-2015-80234238 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80234238 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80234238 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80234238 Normal
Temperatur 835-2015-80234238 14.0 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)