Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 9/9/2015 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-15-CA-00344722-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80198415 Ja
Arsen (As) 835-2015-80198415 < 0,03 µg/l
Bor (B) 835-2015-80198415 230 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80198415 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80198415 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80198415 9.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80198415 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80198415 1 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2015-80198415 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80198415 82 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2015-80198415 0.059 µg/l
pH 835-2015-80198415 7.8 pH
Prøvens farve 835-2015-80198415 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80198415 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80198415 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80198415 Normal
Temperatur 835-2015-80198415 14.8 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)