Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kvorning Vandværk   Prøve udtaget: 9/16/2015 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-15-CA-00347504-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80226930 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-80226930 0.023 mg/l
Chlorid 835-2015-80226930 20 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80226930 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80226930 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2015-80226930 0.14 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80226930 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80226930 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2015-80226930 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80226930 37 mS/m
Mangan (Mn) 835-2015-80226930 0.019 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2015-80226930 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2015-80226930 0.003 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2015-80226930 1.0 mg/l
pH 835-2015-80226930 7.8 pH
Prøvens farve 835-2015-80226930 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80226930 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80226930 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80226930 Normal
Sulfat (SO4) 835-2015-80226930 39 mg/l
Temperatur 835-2015-80226930 9.7 °C
Total Phosphor 835-2015-80226930 0.026 mg/l
1  Side 1 af 1 (22 linier)