Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 2/2/2016 7:15:00 AM
Analyse Rapport: PR-16-CA-00393185-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2015-80265469 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2015-80265469 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2015-80265469 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80265469 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-80265469 0.005 mg/l
Atrazin 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2015-80265469 0.015 µg/l
Bentazon 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
Benzen 835-2015-80265469 < 0,02 µg/l
Calcium (Ca) 835-2015-80265469 99 mg/l
Chlorid 835-2015-80265469 77 mg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2015-80265469 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80265469 < 1 MPN/100 ml
Desethyl-terbutylazin 835-2015-80265469 < 0,01 µg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (74 linier)