Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 5/27/2016 9:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-16-CA-00427414-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80272288 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80272288 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80272288 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80272288 > 11 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80272288 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80272288 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80272288 96 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2015-80272288 5.4 µg/l
pH 835-2015-80272288 7.6 pH
Prøvens farve 835-2015-80272288 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80272288 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80272288 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80272288 Normal
Temperatur 835-2015-80272288 13.0 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)