Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 04-07-2016 13:30:00
Analyse Rapport: AR-16-CA-00441675-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80371096 Ja
Arsen (As) 835-2016-80371096 1.2 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80371096 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80371096 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80371096 9.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80371096 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80371096 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80371096 56 mS/m
pH 835-2016-80371096 7.4 pH
Prøvens farve 835-2016-80371096 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80371096 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80371096 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80371096 Normal
Temperatur 835-2016-80371096 14.9 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)