Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 8/3/2016 7:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-16-CA-00451538-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80222792 Ja
Arsen (As) 835-2015-80222792 0.28 µg/l
Bor (B) 835-2015-80222792 110 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80222792 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80222792 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80222792 9.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80222792 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80222792 9 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2015-80222792 0.052 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80222792 84 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2015-80222792 2.4 µg/l
pH 835-2015-80222792 7.2 pH
Prøvens farve 835-2015-80222792 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80222792 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80222792 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80222792 Normal
Temperatur 835-2015-80222792 17.5 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)