Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Balka Strand Vandværk   Prøve udtaget: 9/6/2016 9:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-16-CA-00463379-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80368988 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80368988 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80368988 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80368988 9.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80368988 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80368988 3 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80368988 82 mS/m
pH 835-2016-80368988 7.7 pH
Prøvens farve 835-2016-80368988 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80368988 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80368988 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80368988 Normal
Temperatur 835-2016-80368988 17.1 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)