Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 9/9/2016 8:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-16-CA-00464920-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80217222 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80217222 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80217222 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80217222 10.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80217222 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80217222 2 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80217222 94 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2015-80217222 4.9 µg/l
pH 835-2015-80217222 7.6 pH
Prøvens farve 835-2015-80217222 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80217222 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80217222 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80217222 Normal
Temperatur 835-2015-80217222 15.5 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)