Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 20-10-2016 14:30:00
Analyse Rapport: AR-16-CA-00479331-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80370794 Ja
Arsen (As) 835-2016-80370794 6.0 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80370794 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80370794 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80370794 9.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80370794 0.86 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80370794 3 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80370794 56 mS/m
pH 835-2016-80370794 7.8 pH
Prøvens farve 835-2016-80370794 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80370794 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80370794 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80370794 Normal
Temperatur 835-2016-80370794 12.3 °C
1  Side 1 af 1 (14 linier)